Odvetvia

Zdravotnícky priemyselodvetvia medical 0

Dlhoročné skúsenosti vo vývoji a produkcii kanýl nám dovoľujú vyrábať rúrky špeciálne určené pre lekárske účely, ako medicinálne ihly či chirurgické nástroje.

Požiadavky svetových výrobcov zdravotníckych nástrojov na produkciu kapilárnych rúrok naša spoločnosť vypočula investíciou do novej technológie umožňujúcej vyrábať rúrky s rozmermi až po rozmer G 34.

V rámci R&D sa nám podarilo v kooperácii s externými partnermi vyrobiť sériu špeciálnych ihiel s rozmerom G 36.

 

Viac o produktoch pre zdravotnícky priemysel.


Letecký priemyselodvetvia automotive 1

Dlhoročná spolupráca s partnermi z leteckého priemyslu, či už vo forme dodávok profilovaných rúrok, hotových výmenníkov, alebo spoločného výskumu a vývoja, nás priviedla k rozšíreniu vlastných spracovateľských kapacít vybudovaním robotického laserového pracoviska, ktoré ponúka výrobcom a dodávateľom do leteckého priemyslu veľké možnosti na realizáciu ich projektov s našimi výrobkami.

 

 


Meracia a regulačná technikaodvetvia measurement 1

Tenkostenné rúrky malých priemerov, spĺňajúce prísne tolerancie kladené na ich rozmer a mechanické vlastnosti, sú používané v meracích a regulačných prístrojoch, vyhrievacích odporových telesách i teplotných snímačoch.

Na základe požiadavky našich klientov sme rozšírili naše vlastné výrobné kapacity o výrobu profilovaných rúr používaných nielen v meracích zariadeniach.

 

 


Potravinársky priemyselodvetvia beverage 1

Jednými z prvých výrobkov pôvodnej spoločnosti od roku 1998 boli rúrky pre potravinársky priemysel – beverage tubes – ktoré naša spoločnosť dodáva výrobcom chladičov dodnes.

Nová technológia laserového zvárania nám dnes dovoľuje tento výrobok vyrábať ešte efektívnejšie a vo vyššej kvalite.

 

 

 


Automobilový priemyselodvetvia automotive 2

S rastúcim zastúpením automobilového priemyslu na trhu sa tento sektor stáva významným spotrebiteľom rúrok z nehrdzavejúcej ocele – pre výrobcov a dodávateľov rozmiestnených nielen v našej krajine ( 4 výrobcovia áut ) ale aj v okolitých krajinách, kde toto priemyselné odvetvie rastie.