Technológie

robot 1

Laserové robotické pracovisko

 

Spoločnosť PRECISION TUBES EUROPE s.r.o. disponuje samostatným pracoviskom s robotickým ramenom Fanuc a laserovou zváracou hlavou s kamerovým navádzaním.

Otočný stôl na upevnenie zváraného výrobku poskytuje pracovisku vysokú efektivitu práce.

Zdrojom laserového lúča je TruDisc 4001 (4000 W).

 

Viac o laserovom robotickom pracovisku.


IMG 8859

Rezanie – delenie

 

Veľká časť produkcie spoločnosti PRECISION TUBES EUROPE s.r.o. sa, v závislosti od požiadaviek zákazníka, alebo finálnej aplikácie našich rúr, expeduje delená na krátke dĺžky. Spoločnosť disponuje niekoľkými linkami na delenie rúr a využíva viacero spôsobov a technológií delenia.

 

Viac o rezaní - delení.


Ohýbanie – Tvarovanie - Profilovanie

V rámci špecializácie na rôzne odvetvia a finálne použitie našich výrobkov disponuje spoločnosť PRECISION TUBES EUROPE s.r.o. kapacitami aj v oblasti finálneho spracovania rúr v podobe ohýbacích strojov, sústruhov na špeciálne tvarovanie, ako aj tvarovacích dráh na profilovanie rúrok.

Viac o ohýbaní - tvarovaní - profilovaní.


Vývoj strojov a nástrojovtechnologie rd 1

Neoceniteľnou devízou našej spoločnosti je aj tím konštruktérov a vedcov, ich technické a technologické zázemie a dlhoročné bohaté skúsenosti so spracovaním nehrdzavejúcej ocele. Toto dáva našej spoločnosti výhodu v podobe vlastných konštrukčných riešení výkonných strojov a zariadení, akými sú ohýbacie, deliace, tvarovacie a iné jednoúčelové stroje na spracovávanie rúr. Spoločnosť sa môže pochváliť spoluprácou s viacerými domácimi partnermi v strojárskej oblasti, ktorí majú k dispozícii najmodernejšie technológie.